Plateforme Génomique - MiSeq- Illumina
Semaine : lundi 13 mai - dimanche 19 mai

Heure lundi 13 mai mardi 14 mai mercredi 15 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai samedi 18 mai dimanche 19 mai
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
05:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
^ Haut de la page